HomeContabilitateContabilitateEvidenta contabila

Evidenta contabila

Înregistrarea sistematică a informaţiilor privind situaţia patrimonială precum şi a rezultatelor obţinute de către un agent economic, atât pentru necesităţile acestuia cât şi pentru relaţiile cu asociaţii sau acţionarii, clienţii, furnizorii, băncile, organele fiscale.” – reprezintă definiţia evidenţei contabile în literatura de specialitate.

Prevederile legale fiscale şi financiar-contabile sunt obligatorii pentru agenţii economici, nerespectarea acestora atrage consecinţe grave din punct de vedere financiar, dar şi în ceea ce priveşte existenţa şi funcţionarea societăţilor comerciale. Pentru evitarea acestor consecinţe vă putem oferi sprijinul în următoarele activităţi:

-  organizarea şi ţinerea contabilităţii;

-  instruirea personalului privind întocmirea documentelor primare şi a circuitului acestora;

-  evidenţa analitică şi sintetică a furnizorilor şi clienţilor;

-  evidenţa mijloacelor fixe, calculul amortizării, întocmirea registrului imobilizărilor;

-  întocmirea Jurnalului de cumpărări şi a Jurnalului de vânzări;

-  întocmirea şi ţinerea jurnalelor contabile prevăzute de lege (Registrul Jurnal, Registrul de Inventar, Registrul Cartea Mare)

-  calculul impozitului pe profit, sau a impozitului pe veniturile microîntreprinderii, întocmirea declarţiilor aferente;

-  întocmirea registrului de evidenţă fiscală;

-  întocmirea deconturilor de TVA;

-  întocmirea statelor de plată pentru angajaţi şi calculul contribuţiilor aferente salariilor;

-  întocmirea declaraţiilor lunare privind impozitele şi taxele datorate la bugetul de stat şi a contribuţiilor datorate  la bugetul asigurărilor sociale de stat;

-  organizarea şi efectuarea  inventarierii;

-  întocmirea balanţei de verificare;

-  întocmirea raportărilor semestriale precum şi a situaţiilor financiare anuale.

PARTENERI

Testimoniale

Am apreciat faptul ca in toata perioada anului ati fost deschisi la orice intrebare, lamurire, interpretare, care pentru noi este un lucru important. Sunt convins ca si in viitor colaborarea va fi cel putin la fel.

ROFEXPERT respecta termenele limita si reglementarile internationale de audit. Apeciem cel mai mult la ROFEXPERT faptul ca se pozitioneaza ca parteneri pe termen lung. Propun solutii eficiente pe termen lung.

«
»